STT

CHẤT LIỆU

ĐƠN GIÁ

( tính theo Mét Vuông)

1

MDF/ MFC chống ẩm ( màu ván)

2.500.000đ

2

MDF/ MFC chống ẩm ( màu trắng)

2.700.000đ

3

Gỗ xoan

4.200.000đ

4

Gỗ Sồi Mỹ

4.200.000đ

5

Gỗ Căm Xe

6.000.000đ

6

Gỗ Gõ Đỏ Hiện Đại

6.500.000đ

7

Gỗ Gõ Đỏ Cổ Điển

8.000.000đ