STT

LOẠI CỬA

THIẾT KẾ

ĐƠN GIÁ

 (tính theo Mét Vuông)

1

Cửa Gỗ Xoan

Mẫu trơn- hiện đại

    §Đố dày: 4cm

    §Pano cánh: 2cm

5.500.000đ

2

Cửa Gỗ Sồi Mỹ

Mẫu trơn- hiện đại

    §Đố dày: 4cm

    §Pano cánh: 2cm

5.500.000đ

3

Cửa Gỗ Căm Xe

Mẫu trơn- hiện đại

    §Đố dày: 4cm

    §Pano cánh: 2cm

6.500.000đ

4

Cửa Gỗ Gõ Đỏ

Mẫu trơn- hiện đại

    §Đố dày: 4cm

    §Pano cánh: 2cm

6.500.000đ

5

Cửa Gỗ Gõ Đỏ

Mẫu Chạm 1 mặt

9.000.000đ

6

Cửa Gỗ Gõ Đỏ

Mẫu Chạm 2 mặt

11.000.000đ

7

Cửa Gỗ Gõ Đỏ

Mẫu Cao Cấp Biệt Thự Chạm 2 mặt

Tùy theo Mẫu

 Ghi chú:

  • Giao hàng- lắp ráp miễn phí TP. HCM
  • Giá trên đã bao gồm phụ kiện cơ bản: Bản lề cửa
  • Giá trên KHÔNG bao gồm: Ổ khoá, chặn cửa, ty đẩy.